Privacy & Cookiestatement

 

1. INLEIDING

Dit Privacy & Cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door NLZIET, en beschrijft welke persoonsgegevens NLZIET verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de abonnee, waarmee de abonnee direct of indirect herleid kan worden.

NLZIET is een samenwerkingsverband van de NPO, RTL en TALPA (de Deelnemende Partners), en biedt via de Dienstverlening toegang tot Content van de Deelnemende Partners. NLZIET is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de Dienstverlening. Tussen NLZIET en de Deelnemende Partners kunnen gegevens over de abonnees worden uitgewisseld. Dit Privacy & Cookiestatement beschrijft ook deze gegevensuitwisseling tussen NLZIET en de Deelnemende Partners. De Deelnemende Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze persoonsgegevens.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt NLZIET gegevens over de abonnees wanneer die een Account aanmaken om toegang te krijgen tot de Dienstverlening en vervolgens van de Dienstverlening gebruik maken en bij elk contact tussen NLZIET en de Abonnee. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienstverlening te kunnen bieden, te kunnen factureren, om deze te verbeteren, toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de abonnee, om ondersteuning te bieden aan de Abonnee, en voor de andere doeleinden die in dit Privacy & Cookiestatement worden beschreven.

2. DEFINITIES

Abonnee(s): Een natuurlijk persoon, woonachtig in Nederland, die een Abonnement heeft geactiveerd, gekoppeld aan het Account, om toegang te krijgen tot de Content.
Abonnement: Het product waar de Abonnee gebruik van maakt binnen de Dienstverlening en toegang biedt tot de Content.
Account: De strikt persoonlijke combinatie van het door een natuurlijk persoon opgegeven e-mailadres en het door NLZIET geaccepteerde wachtwoord waarmee een persoon een Overeenkomst sluit met NLZIET en toegang krijgt tot de Dienstverlening.
App: Door NLZIET gemaakte software applicatie buiten de webbrowser, onderdeel van de Dienstverlening.
Apparaat: De apparaten waarmee Abonnee gebruik kan maken van de Dienstverlening en waarvan de specificaties zijn opgenomen op de Website.
Content: Audiovisueel materiaal dat via de Dienstverlening toegankelijk is.
Deelnemende Partners: De Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), RTLNederland B.V./CLT-UFA S.A. (RTL) en TALPA TV B.V. (TALPA) en andere partners die mogelijk in de toekomst aan NLZIET gaan deelnemen.
Dienstverlening: De door NLZIET aangeboden diensten via App en Website, bestaande uit het op basis van een Account en/of Abonnement bieden van toegang tot de Content van de Deelnemende Partners aan de Abonnee. Hieronder wordt tevens begrepen alle ondersteunende diensten waaronder klantenservice, acties en overige promoties.
NLZIET: De coöperatie NLZIET Coöperatief U.A., statutair gevestigd te (1217 EW) Hilversum, aan de ’s-Gravelandseweg 80.
Overeenkomst: De Overeenkomst tot het leveren van de Dienstverlening door NLZIET aan de Abonnee.
Privacy & Cookiestatement: Het onderhavige Privacy & Cookiestatement van NLZIET.
Website: De door NLZIET aangeboden webpagina’s op het domein NLZIET.nl, onderdeel van de Dienstverlening.

3. HOE VERZAMELEN WIJ INFORMATIE?

Direct van de betrokken persoon zelf: Bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Abonnee, middels het aanmaken van een Account, om van de Dienstverlening gebruik te maken, als die zich opgeeft voor een speciale actie of promotie (bijvoorbeeld de e-mail nieuwsbrief) van NLZIET, als een Abonnee één of meer profielen aanmaakt, een e-mail stuurt of social post plaatst of op andere wijze in contact treedt met NLZIET, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening.
Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening: iedereen kan de Website bezoeken. NLZIET maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek aan de Website. NLZIET houdt bij hoe Abonnees gebruik maken van de Dienstverlening. Denk aan het meten van het kijkgedrag (bijvoorbeeld wanneer, hoe laat en hoe lang, welke Content wordt bekeken en vanaf welk Apparaat door Abonnees).
Via het plaatsen van advertenties op andere websites of het delen van informatie via sociale media: Door gebruik te maken van cookies in advertenties of informatie over NLZIET (bijvoorbeeld via Facebook) verzamelen we informatie over je surfgedrag en interesses, zodat we onze dienst nog interessanter voor je kunnen maken.
Van derden: Bijvoorbeeld als een Abonnee of andere bezoeker van de Website sociale netwerkfuncties gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienstverlening, kan NLZIET bepaalde informatie ontvangen van het beftreffende sociale netwerk, zoals Facebook, en Twitter. NLZIET kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. NLZIET maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen en/of tools die NLZIET helpen het gebruik van de Dienstverlening in kaart te brengen en te analyseren. Voorbeelden hiervan zijn Google Analytics, Firebase, Rollbar en Hotjar.
Andere derden zijn bijvoorbeeld partners die in opdracht van de Abonnee voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. Een voorbeeld is de payment service provider die de betalingstransacties namens NLZIET verzorgt.

4. COOKIES

Wat zijn het?

Cookies zijn kleine bestanden die vanuit NLZIET kunnen worden geplaatst op jouw computer of op andere apparaten. Ook van andere bezoekers van de Dienstverlening (niet zijnde Abonnees) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd wanneer je de browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover NLZIET met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit Privacy & Cookiestatement.

Welke cookies gebruikt NLZIET?

NLZIET maakt onder andere gebruik van cookies voor statistieken en analyse doeleinden, cookies voor sociale media, cookies ten behoeve van NLZIET advertenties op andere websites en cookies voor je interesses. NLZIET plaatst zelf cookies, om de Abonnee bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw hoeft in te loggen. NLZIET kan voor de in deze alinea omschreven doeleinden ook tracking-cookies op de website en in NLZIET advertenties die getoond worden op andere websites plaatsen. Daarnaast maakt NLZIET gebruik van diensten van derden om het gebruik van de Dienstverlening te analyseren, te verbeteren en beter aan te laten sluiten op je persoonlijke interesses en voorkeuren (zoals Google Analytics, Google Optimize, Firebase, Conviva, Rollbar en Hotjar).

Cookies van andere partijen

Cookies van derde partijen kunnen op je Apparaten worden geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Sociale netwerkdiensten van bedrijven als bijvoorbeeld Facebook, Whatsapp, Microsoft, Twitter en Google kunnen cookies plaatsen via de Dienstverlening. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de Dienstverlening kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

NLZIET probeert haar advertenties zo goed mogelijk bij jouw interesses te laten aansluiten. Daarom maakt NLZIET op haar Website gebruik van re-targeting/re-marketing technologieën. Om dit te realiseren plaatst NLZIET cookies op jouw Apparaat die het mogelijk maken om jouw surfgedrag te volgen (doormiddel van eerder genoemde Google Analytics) en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Op basis van dit profiel kan NLZIET jou op maat gemaakte advertenties voor NLZIET tonen op websites van derden. Advertentieruimte wordt ingekocht bij mediabureaus en advertentienetwerken. Zij fungeren als tussenpersoon tussen websitehouders en adverteerders. NLZIET maakt hierbij, onder meer, gebruik van Google Analytics voor re-marketing via het Google netwerk. De gegevens die met behulp van Google Analytics worden verzameld, worden naast de doeleinden als vermeld onder de paragraaf “Analytics cookies”, tevens gebruikt voor het tonen van gerichte NLZIET advertenties op websites van derden.

Klik hier voor een overzicht van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites van NLZIET.

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites van NLZIET en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan de Privacy & Cookiestatements van deze partijen op hun respectievelijke websites.

Verwijderen van cookies

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website of een Abonnee die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt.

Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Abonnee of de bezoeker van de Dienstverlening geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Dienstverlening of dat de Dienstverlening niet optimaal werkt.

5. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ OVER ABONNEES?

NLZIET verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Abonnees, voor de doeleinden die elders in dit Privacy & Cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en Account: NLZIET verwerkt de gegevens die personen opgeven als zij een Account aanmaken (naam, e-mailadres) of voor een promotionele actie (de persoon ontvangt alleen e-mails voor een promotionele actie als deze via een opt-in heeft aangegeven deze informatie te willen ontvangen). Bij de registratieprocedure wordt aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet.
Betaalgegevens: NLZIET laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienstverlening (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso). NLZIET slaat deze gegevens niet zelf op.
Informatie die door Abonnees aan NLZIET wordt doorgegeven: NLZIET kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. NLZIET mag deze informatie tonen binnen Dienstverlening of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienstverlening te bieden of promoten.
Informatie over de opgevraagde Content: NLZIET houdt bij welke Content wordt opgevraagd door Abonnee. Dit houdt in dat NLZIET bijhoudt welke Content je kijkt, hoe vaak en hoe lang je kijkt, welke zoekopdrachten je invoert en wat je voorkeuren zijn.
Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienstverlening: NLZIET verzamelt informatie over het gebruik van bezoekers van haar Dienstverlening, door bij te houden hoe deze wordt gebruikt, hoe vaak en vanaf welk IP-adres wordt ingelogd, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.
Informatie over de App van NLZIET: Bij gebruik van de App legt NLZIET de unieke identificatiecode van dat Apparaat vast. NLZIET legt ook het gebruikte type Apparaat, de internetprovider, het IP-adres (gehashed), de versie en het type van het gebruikte besturingssysteem vast. NLZIET legt ook vast hoe de App gebruikt wordt en waar deze is gedownload. NLZIET houdt bij welke Content je via de App kijkt, hoe vaak en hoe lang je kijkt, welke zoekopdrachten je invoert en wat je kijkvoorkeuren zijn.
Informatie over reacties op e-mails en notificaties: Als NLZIET e-mails en notificaties verstuurt, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails en notificaties, bijvoorbeeld het aantal keren dat deze wordt geopend en of op de links die erin staan wordt geklikt.
Informatie naar aanleiding van contact: Bijvoorbeeld als je een vraag stelt per e-mail, via de App, via de Website of contact opneemt met de helpdesk.
Informatie die wordt verzameld via het gebruik van cookies: zie de alinea 4 over Cookies.
Informatie naar aanleiding van Bèta-testen: informatie die de Abonnee terugkoppelt aan NLZIET door deel te nemen aan een testversie van nieuwe cq vernieuwde App of Website.

6. HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE INFORMATIE?

Om de Dienstverlening te kunnen bieden: NLZIET gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening, en eventueel andere informatie die bij de registratie is opgegeven om na te gaan of de Abonnee voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails).
Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienstverlening. Gegevens die worden vastgelegd over het gebruik van Content worden gebruikt om hierover af te kunnen rekenen met de Deelnemende Partners die de Content beschikbaar stellen.
Om individuele voorkeuren te identificeren en de Dienstverlening voor je te personaliseren: NLZIET streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor de Abonnee. Om op basis daarvan de Dienstverlening toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Abonnee zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoek- en ontdek functionaliteiten. Hiervoor houdt NLZIET een profiel bij waarin het gebruik dat de Abonnee maakt van de Dienstverlening wordt bijgehouden, waaronder de Content die de Abonnee bekijkt. NLZIET zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen, met uitzondering van de Deelnemende Partners.
Om de Dienstverlening te verbeteren (o.a. service en nieuwsfeiten over NLZIET) en algemene trends te identificeren: NLZIET gebruikt de (gebruiks)gegevens van alle Abonnees om te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen apparaten of browsers een Abonnee de Content opvraagt.
Om misbruik tegen te gaan: NLZIET verwerkt de informatie over de Abonnees en het gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de Deelnemende Partners en andere rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.
Voor marktonderzoek: NLZIET kan contact opnemen met Abonnees, voormalig Abonnees en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. NLZIET kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Abonnees die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.
Voor marketing doeleinden: NLZIET kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, whatsapp, e-mail, sms, notificaties of andere daarvoor geschikte gerichte (sociale) media, acties of aanbiedingen van zichzelf of de Deelnemende Partners onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Abonnees op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Abonnees hebben hiervoor eerst toestemming gegeven via een opt-in en kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor houders van een Account geldt dat NLZIET hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven en kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden.
Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op NLZIET rust (waaronder doorgeven van informatie van de Abonnee of stopzetten van het Abonnement), voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.
Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan NLZIET gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als NLZIET op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

7. MET WIE DELEN WIJ INFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS?

Met Deelnemende Partners: De Deelnemende Partners ontvangen van NLZIET informatie over de Abonnee. Deze geanonimiseerde informatie is niet herleidbaar tot een persoon en ziet onder meer op het kijkgedrag van de Abonnee (zoals welke Content kijkt de abonnee, hoe vaak, hoe lang en vanaf welk Apparaat, etc.).
Met meetbureaus voor analyse doeleinden en inzichten: NLZIET maakt gebruik van de diensten van derden om het gebruik van haar Dienstverlening te analyseren. Deze derden kunnen ten behoeve van NLZIET cookies plaatsen dan wel uitlezen op de App en Website. Die cookies worden gebruikt om in kaart te brengen hoe de Dienstverlening van NLZIET wordt gebruikt. De cookies die door de meetbureaus worden geplaatst dan wel uitgelezen verzamelen informatie over het aantal gebruikers en het kijkgedrag van gebruikers van onze Dienstverlening onder andere door het vastleggen van het IP-adres en/of het identificatienummer van je tablet of smartphone. Voorbeelden van deze derden zijn de zogenoemde meetbureaus, zoals Google Analytics , Firebase, Hotjar, Bitmovin, Conviva en verwerkers zoals Gfk. Voor meer informatie over Conviva en hoe zij gegevens verwerken, ga naar www.conviva.com/legal. Conviva levert je gebruiksgegevens (deels) door aan de Stichting Kijkonderzoek (SKO) voor het kijkonderzoek dat zij in opdracht van andere publishers, waaronder de Deelnemende Partners, uitvoert. Voor meer informatie hoe SKO werkt, ga naar www.kijkonderzoek.nl/privacy-statement/.
Met (andere) leveranciers en derde partijen van NLZIET: NLZIET kan eerdergenoemde informatie over abonnees doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld webhosting partijen, app-developers, data analyse partijen of marktonderzoeksbureaus). NLZIET kan gebruiksgegevens (zoals kijkgedrag) aan partijen delen met wie NLZIET een contract heeft en in het geval van het delen van persoonsgegevens ook een verwerkersovereenkomst heeft.
Met andere partners van NLZIET: Met toestemming (via opt-in) van de abonnee kan NLZIET ook informatie verstrekken aan andere door NLZIET geselecteerde partners voor marketingdoeleinden.
Met de autoriteiten en anderen: In uitzonderlijke gevallen kan NLZIET gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als NLZIET daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

8. INFORMATIE-UITWISSELING MET DE DEELNEMENDE PARTNERS

Zoals hiervoor in paragraaf 7 al is beschreven, kunnen Deelnemende Partners informatie over Abonnees ontvangen en verstrekken aan NLZIET, voor uiteenlopende doeleinden. Waar nodig gebeurt dit alleen met toestemming van de Abonnee. NLZIET en de Deelnemende Partners kunnen bovendien informatie uitwisselen:

Om de Dienstverlening te personaliseren: Bijvoorbeeld door te zorgen dat het kijkgedrag van de Abonnee bij NLZIET wordt meegenomen bij het doen van aanbevelingen van een Deelnemende Partner, of om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.
De Deelnemende Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die zij over Abonnees ontvangen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Deelnemende Partners wordt verwezen naar hun eigen Privacy & Cookiestatements:

NPO: over.npo.nl/organisatie/privacy-en-security/cookie-beleid
RTL: privacy.rtl.nl/privacy-statement
TALPA: privacy.talpanetwork.com/nl/privacy en privacy.talpanetwork.com/nl/cookies

9. DE RECHTEN VAN ABONNEES TEN AANZIEN VAN HUN INFORMATIE

Abonnees kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door NLZIET verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen abonnees bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van NLZIET en de Deelnemende Partners via e-mail. Indien de abonnee van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door een e-mail te sturen aan [email protected], of via de persoonlijke pagina van de Abonnee. Abonnees kunnen ook via [email protected] aangeven om te worden verwijderd uit de gegevensbestanden van NLZIET. NLZIET zal hieraan uiterlijk binnen 28 dagen gehoor geven. Na twee jaar inactiviteit zal NLZIET het Account automatisch uit haar systemen verwijderen.

10. PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Het afsluiten van een NLZIET abonnement is alleen toegestaan voor personen ouder dan zestien (16) jaar.

11. BEVEILIGING VAN INFORMATIE

NLZIET handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over gebruikers van de Dienstverlening dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

12. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan verwijzingen naar andere websites bevatten. NLZIET kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement,van de betreffende website.

13. CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over dit Privacy & Cookiestatement, of over de wijze waarop NLZIET jouw gegevens verwerkt, neem dan contact op met NLZIET via [email protected] of via de Servicepagina.

14. AANPASSINGEN VAN HET PRIVACY & COOKIESTATEMENT

NLZIET behoudt zich het recht voor het Privacy & Cookiestatement van tijd tot tijd te wijzigen ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Abonnees dient dit Privacy & cookie statement dan ook regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te zijn van wijzigingen. Abonnee kan zien of er aanpassingen zijn doorgevoerd door te controleren of deze is gewijzigd sinds het laatste bezoek.

Versie 1.6 juli 2021

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten over online tv-kijken bij NLZIET? Lees de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

 • Wat is NLZIET?

  NLZIET is een app waarmee je online tv kunt kijken. Live, terug en soms zelfs vooruit. Krijg toegang tot meer dan 40 zenders die je kunt kijken op je tv, tablet, laptop of telefoon. Kijk alles van NPO Plus, RTL en KIJK wanneer je maar wil. Kies je voor NLZIET Extra, dan krijg je toegang tot 11 internationale zenders extra.

 • Hoe kan ik NLZIET kijken?

  1. Sluit een abonnement af
  2. Download de app
  3. Log in en start met kijken

 • Hoe meld ik mij aan?

  Met NLZIET kijk je kabelvrij tv via je tv, laptop, tablet of telefoon. In 4 simpele stappen kun jij direct tv-kijken met NLZIET:

  Stap 1: Sluit een proefabonnement af via de website
  Stap 2: Download de app op het apparaat waarop je wilt kijken
  Stap 3: Start de app en log in
  Stap 4: Je kunt direct beginnen met kijken

  Een abonnement op NLZIET geeft je toegang tot 40+ tv-zenders, waaronder alle zenders van NPO, RTL en KIJK.

 • Hoe werkt de gratis proefperiode?

  Als je NLZIET voor het eerst gebruikt, start je abonnement met een proefperiode en kun je NLZIET 14 dagen uitproberen. Het abonnement loopt automatisch door, maar kan op ieder moment worden opgezegd. Ook in de proefperiode.

 • Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

  Ja, je kunt je abonnement op ieder moment opzeggen in ‘Mijn NLZIET’ via onze website.

 • Op welke apparaten kan ik NLZIET gebruiken?

  Je kunt NLZIET kijken op verschillende apparaten. Gebruik onze app om te kijken op je smart tv, Apple TV of Android TV-apparaat. Je kunt ook casten naar je grote scherm, kijken op je smartphone/tablet of gebruik maken van onze website op je computer.

 • Kan ik NLZIET ook in het buitenland gebruiken?

  Ja, je kunt NLZIET overal binnen de EU gebruiken.

  Landen waar je NLZIET kunt kijken:

  • België
  • Bulgarije
  • Cyprus
  • Denemarken
  • Duitsland
  • Estland
  • Finland
  • Frankrijk
  • Griekenland
  • Hongarije
  • Ierland
  • IJsland
  • Italië
  • Kroatië
  • Letland
  • Liechtenstein
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Malta
  • Nederland
  • Noorwegen
  • Oostenrijk
  • Polen
  • Portugal
  • Roemenië
  • Slovenië
  • Slowakije
  • Spanje
  • Tsjechië
  • Zweden

  Let op: vanwege de Brexit zijn de (meeste) programma’s niet langer beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

  Bovenstaande geldt ook voor Zwitserland. Zwitserland heeft een unieke relatie met de Europese Unie. Het land wordt vrijwel geheel omsloten door EU-lidstaten, maar maakt zelf geen deel uit van de EU. Dit betekent dat NLZIET mogelijk niet volledig werkt in Zwitserland, vanwege uitzendrechten die niet afgegeven zijn voor dit land.

  De Benedenwindse Eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao) en Bovenwindse Eilanden (Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten) behoren niet tot de EU en (een deel van) het aanbod is daar, wegens (ontbrekende) uitzendrechten, mogelijk niet beschikbaar.

 • Kan ik een eigen profiel aanmaken?

  Ja, je kunt eigen profielen aanmaken binnen je NLZIET-account.

Kijk tv vanaf €7,95 per maand

Stream alles wat je wil zien.
NLZIET. Slim bekeken.

Probeer 14 dagen gratis