Privacy & Cookiestatement

1. INLEIDING

Dit Privacy & Cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door NLZIET, en beschrijft welke persoonsgegevens NLZIET verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de abonnee, waarmee de abonnee direct of indirect herleid kan worden. De in dit Privacy & Cookiestatement genoemde gegevens en informatie, kunnen persoonsgegevens bevatten.

NLZIET is een samenwerkingsverband van de NPO, RTL en TALPA (de Deelnemende Partners), en biedt via de Dienstverlening toegang tot Content van de Deelnemende Partners. De Content waartoe de Dienstverlening toegang biedt, wordt door de Deelnemende Partners aangeboden vanuit hun eigen webdomeinen. NLZIET is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de Website en de Dienstverlening. Tussen NLZIET en de Deelnemende Partners worden gegevens over de abonnees uitgewisseld. Dit Privacy & Cookiestatement beschrijft ook deze gegevensuitwisseling tussen NLZIET en de Deelnemende Partners. De Deelnemende Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze persoonsgegevens en de verzameling van persoonsgegevens op hun eigen webdomeinen.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt NLZIET gegevens over de abonnees wanneer die zich voor het eerst registreren voor de Dienstverlening, als die vervolgens van de Dienstverlening gebruik maken en bij elk contact tussen NLZIET en de abonnee. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen factureren, om die te verbeteren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de abonnee of om ondersteuning te bieden aan de abonnees, en voor de andere doeleinden die in dit Privacy & Cookiestatement worden beschreven.

NLZIET heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens), onder nummer m1567211. Meer informatie over het C Autoriteit Persoonsgegevens is te vinden op http:// autoriteitpersoonsgegevens.nl.

2. DEFINITIES

Abonnee Een natuurlijke persoon die met NLZIET een Overeenkomst tot het leveren van de Dienstverlening sluit of hierom verzoekt.
Apparaat De apparaten of software applicaties (webbrowers) waarop de Content kan worden weergegeven, en waarvan de specificaties zijn opgenomen op de Website.
Content Audiovisueel materiaal dat via de Dienstverlening toegankelijk is.
Deelnemende Partners De Stichting Nederlandse Publieke Omroep, RTLNederland B.V./CLT-UFA S.A. en TALPA TV B.V. en andere partners die mogelijk in de toekomst aan NLZIET gaan deelnemen.
Dienstverlening De door NLZIET aangeboden diensten, bestaande uit het op basis van een maandelijks abonnement bieden van toegang tot de premium Content van de Deelnemende Partners aan privépersonen die niet handelen in beroep of bedrijf via de Websites en applicaties.
Inloggegevens De strikt persoonlijke combinatie van het door de Abonnee opgegeven e-mailadres en het door NLZIET geaccepteerde wachtwoord.
NLZIET De coöperatie NLZIET Coöperatief U.A., statutair gevestigd te (1217 EW) Hilversum, aan de ’s-Gravelandseweg 80.
Overeenkomst De Overeenkomst tot het leveren van de Dienstverlening door NLZIET aan de Abonnee.
Privacy & Cookiestatement Het onderhavige Privacy & Cookiestatement van NLZIET.
Website De door NLZIET aangeboden Website op het webadres NLZIET.nl of enig ander door NLZIET voor dat doeleinde aan de Abonnee kenbaar gemaakte adres.

3. HOE VERZAMELEN WIJ INFORMATIE?

NLZIET verzamelt informatie over de Abonnees op de volgende manieren:

 • Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Abonnee om van de Dienstverlening gebruik te maken, als die zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van NLZIET, als een Abonnee een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met NLZIET, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening.”
 • Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening: iedereen kan de Website bezoeken, en Abonnees hebben met hun Inloggegevens via de Dienstverlening toegang tot de Content. NLZIET maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek van de Website (Cookies voor analysedoeleinden). Aan de hand van de Inloggegevens kan NLZIET bijhouden welk gebruik Abonnees maken van de Dienstverlening, inclusief het bijhouden van het kijkgedrag van de Abonnee (zoals bijvoorbeeld wanneer, hoe laat en hoe lang, welke Content wordt bekeken en vanaf welk Apparaat of via een applicatie).
 • Via het plaatsen van advertenties op andere websites of het delen van informatie via sociale media: Door gebruik te maken van cookies in advertenties of informatie over NLZIET (bijvoorbeeld via Facebook) verzamelen we informatie over je kijkgedrag en interesses, zodat we onze dienst nog interessanter voor je kunnen maken.
 • Van de Deelnemende Partners: via de Dienstverlening hebben Abonnees toegang tot de Content die door de Deelnemende Partners vanuit hun eigen domein wordt aangeboden. De Deelnemende Partners kunnen NLZIET informatie verstrekken over de Content die de Abonnee binnen hun eigen domein opvraagt, om NLZIET in staat te stellen hierover af te rekenen.
 • Van derden: bijvoorbeeld als een Abonnee of andere bezoeker van een NLZIET website en/of applicatie sociale netwerkfuncties gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienstverlening, kan NLZIET bepaalde informatie ontvangen van het beftreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google+. NLZIET kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. NLZIET maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen en/of tools die NLZIET helpen het gebruik van de Content, websites en applicaties in kaart te brengen en te analyseren. Voorbeelden hiervan zijn Google Analytics, en Hotjar.
  Andere derden zijn bijvoorbeeld partners die in opdracht van de Abonnee voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. Een voorbeeld is Buckaroo, deze payment service provider verzorgt de betalingstransacties tussen Abonnee en diensten en producten van NLZIET.

4. COOKIES

Wat zijn het?

Cookies zijn kleine bestanden die vanuit NLZIET kunnen worden geplaatst op jouw computer of de andere apparaten. Zo kan bijvoorbeeld de Abonnee bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw Inloggegevens te hoeven opgeven. Ook van andere bezoekers van de Website en applicaties (niet zijnde Abonnees) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd wanneer je de browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover NLZIET met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit Privacy & Cookiestatement.

Welke cookies gebruikt NLZIET?

NLZIET maakt onder andere gebruik van cookies voor statistieken en analyse doeleinden, cookies voor sociale media, cookies ten behoeve van NLZIET advertenties op andere websites en cookies voor je interesses. NLZIET plaatst zelf cookies, om de Abonnee bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen. NLZIET kan ook cookies plaatsen ten behoeve van maken van profielen. NLZIET kan voor de in deze alinea omschreven doeleinden ook tracking-cookies op de website en in NLZIET advertenties die getoond kunnen worden op andere websites plaatsen. Daarnaast maakt NLZIET gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren (zoals Google Analytics, comScore en Hotjar). Deze derden plaatsen ten behoeve van NLZIET ook cookies op uw Apparaten.

Cookies van andere partijen

Cookies van derde partijen worden door derde partijen op uw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites en applicaties van NLZIET. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van NLZIET kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

NLZIET richt zich op de verkoop van abonnementen. Om de verkoop te stimuleren plaatsen wij bij diverse andere websites advertenties. Wij proberen de advertenties zo goed mogelijk bij jouw interesses te laten aansluiten. Daarom maakt NLZIET op haar website gebruik van re-targeting/re-marketing technologieën. Het doel van deze technologieën is om jou interessante en op maat gemaakte aanbiedingen voor NLZIET te kunnen doen. Om dit te realiseren plaatst NLZIET via de websites en applicaties cookies op jouw Apparaat die het mogelijk maken om jouw surfgedrag op de websites en applicaties te volgen (doormiddel van eerder genoemde Google Analytics) en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Op basis van dit profiel kan NLZIET jou op maat gemaakte advertenties voor NLZIET tonen op websites van derden. Advertentieruimte wordt ingekocht bij mediabureaus en advertentienetwerken. Zij fungeren als tussenpersoon tussen websitehouders en adverteerders. NLZIET maakt hierbij, onder meer, gebruik van Google Analytics voor re-marketing via het Google netwerk.De gegevens die met behulp van Google Analytics worden verzameld, worden naast de doeleinden als vermeld onder de paragraaf “Analytics cookies”, tevens gebruikt voor het tonen van gerichte NLZIET advertenties op websites van derden.

Klik hier voor een overzicht van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites van NLZIET.

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites van NLZIET en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan de Privacy & Cookiestatements van deze partijen op hun respectievelijke websites.

Verwijderen van cookies:

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website of een Abonnee die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt.

Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Abonnee of de bezoeker van de Dienstverlening geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Dienstverlening of dar de Dienstverlening niet optimaal werkt.

Toelichting op Scripts gebruikt door NLZIET

Analytics.js, ga.js, conversion.js, tracking, analytics(scorecard) Deze is onderdeel van Google Analytics
Stream Sense Deze tool/tracker van comScore wordt geplaatst in alle apps van NLZIET en houdt bij hoe vaak en lang (kijkgedrag) je als Abonnee NLZIET kijkt. Deze data wordt o.m. door Stichting Kijkkonderzoek gebruikt voor het bepalen van de kijkcijfers.

Web Beacons

Google-analytics.com wordt gebruikt door Google Analytics

Welke cookies gebruiken de Deelnemende Partners?

De Content waartoe de Dienstverlening toegang biedt, wordt door de Deelnemende Partners aangeboden vanuit hun eigen webdomeinen. De Deelnemende Partners plaatsen vanaf hun eigen webdomeinen ook cookies, onder meer om de Abonnee te herkennen zonder dat opnieuw Inloggegevens behoeven te worden gevraagd. Daarnaast kunnen zij ook andere cookies (laten) plaatsen, waaronder ook cookies die door derden worden geplaats vanuit de webdomeinen van de Deelnemende Partners (zie hierna). Voor meer informatie over de cookies die worden geplaatst vanuit de webdomeinen van de Deelnemende Partners, wordt verwezen naar de aanvullende informatie die de Deelnemende Partners hierover beschikbaar kunnen stellen op hun eigen webdomeinen, en de privacy-verklaringen waarnaar in paragraaf 8 wordt verwezen.

5. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ OVER ABONNEES?

NLZIET verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Abonnees, voor de doeleinden die elders in dit Privacy & Cookiestatement zijn toegelicht:

 • Contactgegevens en Inloggegevens: NLZIET bewaart de gegevens die Abonnees opgeven als zij zich registreren voor een abonnement (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) of voor een promotionele actie (de Abonnee ontvangt alleen e-mails voor een promotionele actie als de Abonnee via een opt-in heeft aangegeven deze informatie te willen ontvangen). Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet.
 • Betaalgegevens: NLZIET laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienstverlening (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).
 • Informatie die door Abonnees zelf op de Website wordt gepost: NLZIET kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. NLZIET mag deze informatie tonen op de Website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienstverlening te bieden of promoten.
 • Informatie over de opgevraagde Content: NLZIET kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd met behulp van de Inloggegevens van een Abonnee. Dit houdt in dat NLZIET bijvoorbeeld kan bijhouden welke Content je kijkt, hoe vaak en hoe lang je kijkt, welke zoekopdrachten je invoert en wat je voorkeuren zijn.
 • Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienstverlening: NLZIET kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Abonnees en Website bezoekers maken van de Website, en het gebruik dat Abonnees maken van de Dienstverlening, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Abonnee inlogt, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.
 • Informatie over de app(s) van NLZIET: Bij gebruik van de app(s) van NLZIET bijvoorbeeld op een mobiel Apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat Apparaat worden vastgelegd. NLZIET kan ook het gebruikte type Apparaat vastleggen of de versie van het gebruikte besturingssysteem. NLZIET kan daarnaast vastleggen hoe de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload. Ook kan NLZIET bijhouden welke Content je via de app(s) kijkt, hoe vaak en hoe lang je kijkt, welke zoekopdrachten je invoert en wat je voorkeuren zijn.
 • Informatie over reacties op e-mails: Als NLZIET e-mails verstuurt aan de Abonnees (zie hierna), kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Abonnee reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.
 • Informatie naar aanleiding van Abonnee contact: bijvoorbeeld als en wanneer een Abonnee een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.
 • Informatie die wordt verzameld via het gebruik van cookies: (Statistieken –en Analyse Cookies), zie de alinea 4 over Cookies.
 • Informatie naar aanleiding van Bèta-testen: informatie die de Abonnee terugkoppelt aan NLZIET door deel te nemen aan een testversie van nieuwe cq vernieuwde app(s).

6. HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE INFORMATIE?

 • Om de Dienstverlening te kunnen bieden: NLZIET gebruikt bijvoorbeeld de Inloggegevens om je toegang te verlenen tot de Website en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven (zoals naam en geboortedatum) om na te gaan of de Abonnee voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails).
 • Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienstverlening. Gegevens die wordt vastgelegd over het gebruik van Content wordt gebruikt om hierover af te kunnen rekenen met de Deelnemende Partners die de Content beschikbaar stellen.
 • Om individuele voorkeuren te identificeren en de Dienstverlening voor je te personaliseren: NLZIET streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor de Abonnee. Om op basis daarvan de Dienstverlening toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Abonnee zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit. Om dit te kunnen doen, kan NLZIET een profiel bijhouden op basis van het gebruik dat de Abonnee maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die de Abonnee opvraagt. NLZIET zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen, met uitzondering van de Deelnemende Partners.
 • Om de Dienstverlening te verbeteren (o.a. service en nieuwsfeiten over NLZIET) en algemene trends te identificeren: NLZIET gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Abonnees om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen apparaten of browsers een Abonnee de Content opvraagt.
 • Om misbruik tegen te gaan: NLZIET verwerkt de informatie over de Abonnees en het gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de Deelnemende Partners en andere rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.
 • Voor marktonderzoek: NLZIET kan contact opnemen met Abonnees, voormalig Abonnees en bezoekers van de Website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. NLZIET kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Abonnees die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.
 • Voor marketing doeleinden: NLZIET kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, sms, pushberichten of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf of de Deelnemende Partners onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Abonnees op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Abonnees hebben hiervoor eerst toestemming gegeven via een opt-in en kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Abonnees geldt dat NLZIET hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.
 • Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op NLZIET rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.
 • Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan NLZIET gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als NLZIET op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

7. MET WIE DELEN WIJ DEZE INFORMATIE?

 • Met Deelnemende Partners: De Deelnemende Partners ontvangen van NLZIET informatie over de abonnee op geanonimiseerde basis. Deze informatie ziet onder meer op het kijkgedrag van de Abonnee (zoals welke Content kijkt de abonnee, hoe vaak, hoe lang en vanaf welk Apparaat?). Op basis van deze informatie kunnen de Deelnemende Partners je gepersonaliseerde advertenties op basis van targeting aanbieden in de live en replay Content vanuit hun eigen webdomein. Ook ontvangen de Deelnemende Partners algemene informatie over het gebruik van de Website en de Dienstverlening
  Abonnees kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen hun informatie bij NLZIET te koppelen aan een account dat zij al bij een deelnemende partner hebben lopen, mits de deelnemende partner dit ondersteunt.
 • Met meetbureaus voor analyse doeleinden en inzichten
  NLZIET maakt gebruik van de diensten van derden om het gebruik van haar content, websites en apps te analyseren. Deze derden kunnen ten behoeve van NLZIET cookies plaatsen dan wel uitlezen op je pc, smartphone of tablet. Die cookies worden gebruikt om in kaart te brengen hoe gebruikers de diensten van NLZIET gebruiken. De cookies die door de meetbureaus worden geplaatst dan wel uitgelezen verzamelen informatie over het aantal gebruikers en het kijkgedrag van de gebruikers van onze website en apps onder andere door het vastleggen van het IP-adres en/of het identificatienummer van je tablet of smartphone. Voorbeelden van deze derden zijn de zogenoemde meetbureaus, zoals Comscore, Adobe, Kantar Spring, en Conviva en verwerkers zoals Gfk. NLZIET maakt hiervoor gebruik van Conviva. Voor meer informatie over Conviva en hoe Conviva je gegevens verwerkt, ga naar www.conviva.com/legal. Deze partijen zullen je gebruiksgegevens over onze gebruikers ook (deels) doorleveren aan de Stichting Kijkonderzoek (SKO) voor het kijkonderzoek dat SKO in opdracht van NLZIET en andere publishers uitvoert. Voor meer informatie hoe SKO werkt, ga naar www.kijkonderzoek.nl/privacy-statement/.
 • Met (andere) leveranciers en derde partijen van NLZIET: NLZIET kan eerdergenoemde informatie over abonnees doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een webhost, app-developer of marktonderzoeksbureau). NLZIET kan gebruiksgegevens (zoals kijkgedrag) aan partijen delen met wie NLZIET een contract heeft t.b.v. het berekenen van de hoogte van de fee (afdracht) voor het gebruik van de dienst op apparaten (bijvoorbeeld Smart TV app) of software van derde partijen. Dit gebeurt op anonieme basis.
 • Met andere partners van NLZIET: met toestemming (via opt-in) van de abonnee kan NLZIET ook informatie verstrekken aan andere door NLZIET geselecteerde partners voor marketingdoeleinden.
 • Met de autoriteiten en anderen: in uitzonderlijke gevallen kan NLZIET gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als NLZIET daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

8. INFORMATIE-UITWISSELING MET DE DEELNEMENDE PARTNERS

Zoals hiervoor in paragraaf 7 al is beschreven, kunnen Deelnemende Partners informatie over abonnees ontvangen en verstrekken aan NLZIET, voor uiteenlopende doeleinden. In sommige gevallen gebeurt dit alleen met toestemming van de abonnee.

Deelnemende Partners verstrekken informatie aan NLZIET zodat deze hierover kan afrekenen met de deelnemende partner die de Content beschikbaar stellen.

NLZIET en de Deelnemende Partners kunnen bovendien informatie uitwisselen:

 • om de Dienstverlening te personaliseren: bijvoorbeeld door te zorgen dat het kijkgedrag van de Abonnee bij een Deelnemende Partner door NLZIET wordt meegenomen bij het doen van aanbevelingen, of dat favorieten van een Abonnee bij een Deelnemende Partner ook in de algemene zoekfunctie van NLZIET bekend zijn;
 • bij het koppelen van accounts: Abonnees kunnen ervoor kiezen hun informatie bij NLZIET te koppelen aan een account dat zij bij een deelnemende partner hebben lopen, mits de deelnemende partner dit ondersteunt. Op die manier krijgt de deelnemende partner toegang tot bijvoorbeeld de lijst van Content van de deelnemende partner die de abonnee als favoriet heeft aangemerkt bij NLZIET.

De Deelnemende Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die zij over Abonnees ontvangen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Deelnemende Partners wordt verwezen naar hun eigen Privacy & Cookiestatements:

9. DE RECHTEN VAN ABONNEES TEN AANZIEN VAN HUN INFORMATIE

Abonnees kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door NLZIET verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen abonnees bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van NLZIET en de Deelnemende Partners via e-mail, telefoon, post en/of sms. Indien de abonnee van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door een e-mail te sturen aan [email protected], of via de persoonlijke pagina van de abonnee. “Abonnees kunnen ook per email aan dit e-mail aangeven om te worden verwijderd uit de gegevensbestanden van NLZIET. NLZIET zal hieraan uiterlijk binnen 28 dagen gehoor geven en zal maximaal 2 jaar het e-mailadres in combinatie met de laatste vier cijfers van het bankrekening –of creditcardnummer bewaren, teneinde haar administratie te kunnen controleren op eerdere (proef)abonnementen van de abonnee.

10. PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als abonnee. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige abonnee dienen in het belang van de minderjarige abonnee dit Privacy & Cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige abonnee de rechten van de betreffende abonnee uitoefenen. NLZIET raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige abonnee of gebruiker de Inloggegevens maakt van de Dienstverlening en om dergelijke abonnees bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit Privacy & Cookiestatement.

11. BEVEILIGING VAN INFORMATIE

NLZIET handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over abonnees en bezoekers van de Website dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

12. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar andere Websites bevatten. NLZIET kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze Websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende Website.

13. CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over dit Privacy & Cookiestatement, of over de wijze waarop NLZIET jouw gegevens verwerkt, neem dan contact op met NLZIET via [email protected] of via de Servicepagina.

14. AANPASSINGEN VAN HET PRIVACY & COOKIESTATEMENT

NLZIET behoudt zich het recht voor het Privacy & Cookiestatement van tijd tot tijd te wijzigen ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Abonnees dient dit Privacy & cookie statement dan ook regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te zijn van wijzigingen. Abonnee kan zien of er aanpassingen zijn doorgevoerd door te controleren of het versienummer is gewijzigd sinds het laatste bezoek.

Onderaan deze pagina kun je cookies voor NLZIET accepteren/weigeren.

Versie mei 2018