Voorwaarden Omroep-abonnement

Het NLZIET omroep-abonnement is enkel bestemd voor medewerkers van bedrijven waar NLZIET nauw mee samenwerkt, zoals NPO, RTL, Talpa en verschillende omroepen. De samenwerking betreffende het NLZIET omroep-abonnement komt tot stand middels wederzijdse goedkeuring en de aangesloten bedrijven dragen zorg voor de promotie van het NLZIET omroep-abonnement onder hun personeel.

 

Om in aanmerking te komen voor het NLZIET omroep-abonnement, dient de medewerker onder contract te staan bij één van de aangesloten bedrijven.

 

Bij het starten van het NLZIET omroep-abonnement verklaart de abonnee in dienst te zijn bij één van de aangesloten bedrijven. Ter verificatie wordt het e-mailadres (waar abonnee in dienst is) van de abonnee gecontroleerd. Na goedkeuring wordt het NLZIET omroep-abonnement toegekend.

 

Bij het eindigen van het dienstverband van de abonnee wordt het NLZIET omroep-abonnement gestopt.

 

Het e-mailadres waarmee de abonnee het NLZIET omroep-abonnement afsluit, dient jaarlijks gevalideerd te worden. Indien dit niet gebeurt, wordt het NLZIET omroep-abonnement gestopt. De validatie vindt plaats door te reageren op de validatie e-mail afkomstig van NLZIET.

 

Het e-mailadres waarmee de abonnee het NLZIET omroep-abonnement heeft afgesloten, is niet aanpasbaar. Dit is niet mogelijk in Mijn NLZIET en ook niet via de NLZIET klantenservice.

 

Het NLZIET omroep-abonnement wordt aangeboden tegen een gereduceerd bedrag en kost 50% van de reguliere abonnementsprijs.

 

Om gebruik te maken van het omroep-abonnement dienen abonnees zich te registreren bij NLZIET. Voor nieuwe registraties geldt dat voor de eerste proefmaand €0,01 in rekening wordt gebracht in verband met verificatiedoeleinden van de betaalwijze.

 

Na afloop van de eerste maand, wordt het abonnement automatisch omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd tegen de gereduceerde abonnementsprijs, welke maandelijks opzegbaar is.

 

Op het gebruik van NLZIET zijn de algemene voorwaarden alsmede de privacy- en cookievoorwaarden van NLZIET van toepassing, zie www.nlziet.nl. Tijdens het starten van het NLZIET omroep-abonnement gaat de abonnee akkoord met deze voorwaarden.

 

NLZIET is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of zetfouten.

 

NLZIET behoudt zicht het recht voor om – om welke reden dan ook – het omroep-abonnement te beëindigen. NLZIET zal dit uiterlijk één maand voor afloop van het abonnement aan de abonnee via e-mail kenbaar maken en de abonnee verder informeren over de gang van zaken en mogelijkheden.

 

NLZIET kan eventuele frauduleus overkomende aanmeldingen weigeren.

 

Tijdens het starten van het NLZIET omroep-abonnement gaat de abonnee akkoord met deze aanvullende voorwaarden.

 

Voor vragen over deze voorwaarden kun je terecht bij NLZIET, ’s-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, [email protected] o.v.v. NLZIET omroep-abonnement.