Actievoorwaarden Videma

De Actie is een actie van NLZIET Coöperatief U.A. (“NLZIET”) en Videma en onderhavige actievoorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan deze actie.

 • De actieperiode is van 15 december 2017 – 31 maart 2018.
 • De actie is alleen geldig voor relaties van Videma die een relatiegeschenk ontvangen.
 • Gedurende deze periode kunnen relaties van Videma een actiecode invoeren op de Actiepagina (www.NLZIET.nl/nl/videma), waarna het gratis NLZIET abonnement wordt gestart binnen 1 werkdag.
 • De voucher geeft deelnemers recht op 3 maanden gratis NLZIET.
 • De actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland.
 • De 3 gratis maanden NLZIET kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 • Indien de deelnemer al eerder gebruik heeft gemaakt van een gratis proefmaand op NLZIET zal deze in mindering worden gebracht op de gratis periode, zodat 2 gratis maanden overblijven.
 • Na afloop van de gratis periode wordt het lidmaatschap niet automatisch verlengd. Uiteraard geldt dat een abonnee zelf zijn of haar abonnement kan verlengen via het online account.
 • Op het gebruik van de NLZIET dienst zijn de algemene voorwaarden alsmede de privacy-en cookievoorwaarden van NLZIET van toepassing, zie www.NLZIET.nl. Door deelname aan de actie en dus aan het aanmelden op de NLZIET dienst accepteert de deelnemer deze voorwaarden.
 • Er kan maximaal één deelname per ontvanger van het relatiegeschenk worden geaccepteerd.
 • Het Videma relatiegeschenk is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • NLZIET is niet aansprakelijk voor eventuele druk-of zetfouten.
 • NLZIET kan eventuele frauduleus overkomende aanmeldingen weigeren.
 • NLZIET behoudt zich het recht voor om deze actie voortijdig te stoppen en zal dat communiceren op de website NLZIET.nl.
 • Door het gebruikmaken van de gratis NLZIET maanden gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Voor vragen over deze actievoorwaarden kan je terecht bij NLZIET, Koos Postemalaan 6, 1217 EW Hilversum, [email protected], NLZIET.nl.