• Het NLZIET omroep-abonnement wordt aangeboden tegen een gereduceerd bedrag en kost 50% van de reguliere abonnementsprijs.

 • Het NLZIET omroep-abonnement is enkel bestemd voor medewerkers van bedrijven waar NLZIET nauw mee samenwerkt, zoals NPO, RTL, Talpa en de verschillende omroepen. De samenwerking betreffende het NLZIET omroep-abonnement komt tot stand middels wederzijdse goedkeuring en de aangesloten bedrijven dragen zorg voor de promotie van het NLZIET omroep-abonnement onder hun personeel.

 • Om in aanmerking te komen voor het NLZIET omroep-abonnement, dient de medewerker onder contract te staan bij één van de aangesloten bedrijven.

 • Bij het starten van het NLZIET omroep-abonnement verklaart de abonnee in dienst te zijn bij één van de aangesloten bedrijven. Ter verificatie wordt het e-mailadres (waar abonnee in dienst is) van de abonnee gecontroleerd. Na goedkeuring wordt het NLZIET omroep-abonnement toegekend.

 • Bij het eindigen van het dienstverband van de abonnee wordt het NLZIET omroep-abonnement gestopt.

 • Het e-mailadres waarmee de abonnee het NLZIET omroep-abonnement afsluit, dient jaarlijks gevalideerd te worden. Indien dit niet gebeurt, wordt het NLZIET omroep-abonnement gestopt. De validatie vindt plaats door te reageren op de validatie e-mail afkomstig van NLZIET.

 • Het e-mailadres waarmee de abonnee het NLZIET omroep-abonnement heeft afgesloten, is niet aanpasbaar. Dit is niet mogelijk in Mijn NLZIET en ook niet via de NLZIET klantenservice.

 • Om gebruik te maken van het omroep-abonnement dienen abonnees zich te registreren bij NLZIET. Voor nieuwe registraties geldt dat voor de eerste proefmaand €0,01 in rekening wordt gebracht in verband met verificatiedoeleinden van de betaalwijze.

 • Na afloop van de eerste maand, wordt het abonnement automatisch omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd tegen de gereduceerde abonnementsprijs, welke maandelijks opzegbaar is.

 • Op het gebruik van NLZIET zijn de algemene voorwaarden alsmede de privacy- en cookievoorwaarden van NLZIET van toepassing, zie www.nlziet.nl. Tijdens het starten van het NLZIET omroep-abonnement gaat de abonnee akkoord met deze voorwaarden.

 • NLZIET is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of zetfouten.

 • NLZIET behoudt zicht het recht voor om – om welke reden dan ook – het omroep-abonnement te beëindigen. NLZIET zal dit uiterlijk één maand voor afloop van het abonnement aan de abonnee via e-mail kenbaar maken en de abonnee verder informeren over de gang van zaken en mogelijkheden.

 • NLZIET kan eventuele frauduleus overkomende aanmeldingen weigeren.

 • Tijdens het starten van het NLZIET omroep-abonnement gaat de abonnee akkoord met deze aanvullende voorwaarden.

 • Voor vragen over deze voorwaarden kun je terecht bij NLZIET, ’s-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, [email protected] o.v.v. NLZIET omroep-abonnement.